Go to ...

Mest lokalt tjafs

Verbal inversion i webbträsket

RSS Feed

19 januari, 2019

Om skriv

Många har skrivit och undrat över vad inversion är.

Inversion är egentligen ett speciellt väderläge då varm luft inte kan stiga i höjdled som den brukar. Det innebär bland annat att avgaser och andra luftföroreningar blir kvar i eller nära marknivå. Översatt till lingvistik kan man kanske se det som att det som skrivs här kommer att stanna i det ganska jordnära och mer sällan sväva iväg i det blå. Vi räknar inte med att ha de senaste nyheterna men något av allt det händer kan mycket väl tänkas hamna här.

Roger